NİDA TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. - IPv4 ün Eksikleri

IPv4 ün Eksikleri

IPv4’ün Eksiklikleri

IPv4 ile ilgili yayınlanan RFC 791 dokümanı 1981 yılında yayınlanmış ve günümüze kadar pek fazla değişmemiştir. Kolay
uygulanabilmesi ve başka protokollerle birlikte çalışabilmesi, IPv4’ü popüler kılmış ve İnternet’in yaygınlaşmasında
büyük rol oynamıştır. IPv4 tasarlanırken günümüzde ortaya çıkan bazı ihtiyaçlar öngörülemediği için, bugün IPv4
kullanımı bazı kısıtlamalar getirmektedir. IPv4’ün özellikle yetersiz kaldığı alanlar şunlardır:

* İnternetin her geçen gün artan bir hızla büyümesi ve İnternet’e bağlı cihaz sayısının artması nedeniyle IPv4 adres
uzayı yetersiz kalmıştır. Bu sıkıntıyı aşmak için pek çok kurum Ağ Adresi Çevirimi (Network Address Translation -
NAT) gibi adres dönüştürücü mekanizmaları kullanmayı seçmiştir. Uçtan uca adresleme sağlayamayan IPv4,
İnternet üzerinden sunulan servis çeşitliliğinin artması ve bazı servislerin NAT arkasındaki kullanıcılara
ulaştırılmasında yaşanan işletim zorlukları gibi nedenlerle ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalmıştır.

* IPv4 adres uzayı hiyerarşik adresleme yapılmasına olanak sağlayamamıştır. Bu durum yönlendirici
cihazlarının yönlendirme tablolarının büyümesine yol açmıştır.

* Son yıllarda İnternet ortamında verinin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunabilmesi için IP seviyesinde
güvenlik gereksinimi artmıştır. IPv6 için geliştirilen ancak daha sonra IPv4 için de uyarlanan IPsec
standardının kullanımı ile güvenlik altyapısı sağlanabilmektedir. Ancak özellikle NAT kullanılan IPv4
ağlarında, bu standardın kullanımı sorunlara sebep olmaktadır.

* IPv4 adres yapılandırması statik olarak veya Dinamik İstemci Kontrol Protokolü (DHCP) kullanarak
yapılabilmektedir. Ancak IP adresleri gereksiniminin artması nedeniyle yeni bir otomatik yapılandırma
yöntemi geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

* Gerçek zamanlı veri aktarımında, IPv4 paket başlığında bulunan “Servis Tipi” (Type of Service) TOS alanı
kullanılarak belli bir servis kalitesi (Quality of Service) sağlanabilmektedir. Ancak TOS alanı kullanımı
kısıtlıdır ve şifreli aktarımlarda sorun yaratmaktadır.

Kaynak: http://ulakbim.tubitak.gov.tr/